Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. to jednocześnie jeden z najmłodszych i największych parków w Polsce. Jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części Bydgoszczy na terenach poprzemysłowych i zajmuje obszar ponad 286,4 ha.

Park zlokalizowany jest w odległości 3 km od portu lotniczego, w pobliżu dróg krajowych nr 5, 25 oraz 10 – z którą jest bezpośrednio połączony; posiada również dogodny dostęp do bocznic i transportu kolejowego na trasie magistrali Śląsk-Porty. Aktualnie na terenie Parku znajduje się blisko 90 firm, zatrudniających około 3000 osób.

logo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie Park oferuje około 70 ha wolnych terenów. Dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z potrzebami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że teren odpowiada standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej.

 

Część terenu Parku funkcjonuje jako specjalna strefa ekonomiczna.

 

Szczegółowy wykaz działek BPPT na sprzedaż – zobacz

 

Panorama 3D terenu

www.bppt.pl

Newsletter

email marketing powered by FreshMail