„Skala i systematyczny wzrost zatrudnienia oraz poszerzanie zakresu działalności firm posiadających w Polsce centra BPO, SSC, IT, R&D pozwalają na wyszczególnienie kraju w gronie najważniejszych miejsc na globalnej mapie usług dla biznesu. Liczne historie sukcesów inwestycyjnych pozwalają sądzić, że umiejscowienie działalności w Polsce jest dla firm źródłem przewagi konkurencyjnej oraz pozytywnie wpływa na ich możliwości rozwojowe” – ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Association of Business Service Leaders in Poland).

 

Bydgoszcz kształtuje się jako jeden z głównych ośrodków BPO/SSC w Polsce. Według szacunków ABSL  sektor w mieście zatrudnia ok 8,7 tys. osób. Doliczając liczne lokalne firmy informatyczne i finansowe, często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wrasta do 10 000 tys. osób

Zatrudnienie w centrach BPO, SSC, IT, R&D w poszczególnych ośrodkach usług biznesowych

mapabpo

Źródło: ABSL, Raport Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2017

Udział poszczególnych lokalizacji w ogólnym zatrudnieniu w centrach usług w Polsce

Pod względem zatrudnienia w Centrach Nowoczesnych Usług dla Biznesu, Bydgoszcz zajmuje 8 pozycję w kraju, generując 4% wszystkich miejsc pracy tworzonych przez sektor w Polsce.

mapabpo2

Źródło: ABSL, Raport Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2017

Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w lokalnej strukturze sektora, które zatrudniają łącznie blisko 8000 osób. Centra świadczące usługi finansowo-księgowe zatrudniają około 1000 osób, a kolejny 1000 pracowników zatrudnionych jest w firmach typu contact centre.

Struktura zatrudnienia lokalnego rynku BPO SSC

mapa 2

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych jest w centrach z kapitałem zagranicznym, co świadczy o skali ulokowanych w mieście projektów inwestycyjnych. Dotychczas na lokalizację w Bydgoszczy zdecydowały się firmy z Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii czy Szwecji.

Udział centrów zagranicznych w strukturze zatrudnienia w największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce

maapa 2

Źródło: ABSL, Raport Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2016.

Główne języki wykorzystywane w centrach ulokowanych w Bydgoszczy:

flagi

Potencjał lokalnych kadr informatycznych został doceniony przez globalne korporacje. Do grona inwestorów, którzy już zdecydowali o lokalizacji w mieście swoich kluczowych operacji należą, m.in.: Atos, NOKIA, SDL, Mobica, Genesys, Vivid Games, Oponeo, ASSECO, Sunrise System, iQor, Teldat, Ericsson, Bonair, Bazy i Systemy Bankowe, TEL-DAT czy IT Expert.

 

Bydgoszcz może ubiegać się o miano polskiego „IT Center of Excellence”, natomiast wg stowarzyszenia ABSL miasto staje się” hubem dużych projektów biznesowych w IT”

Wybrani reprezentanci sektora BPO/SSC w Bydgoszczy:

Atos
Bank Pocztowy
Logo_SDL_RGB_mniejsze-e1483616551466
Livingston
Mobica
iQor
Sunrise System
Poczta Polska
PKP Cargo
BSB
Cybercom
asseco
pzu
SIMS
TELDAT
genesis
VG-LOGO-RED-vertical
teleplan
Oponeo
Nokia-logo1

Utrzymująca się dynamika wzrostu tego sektora dobrze wróży na przyszłość. W latach 2013-2016 Bydgoszcz zanotowała pomiędzy 70-80% wzrost zatrudnienia, a dopływ młodej utalentowanej kadry na rynek pracy zapewnia odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju obecnych i przyszłych centrów usług wspólnych.

Zmiany zatrudnienia w zagranicznych centrach usług w Polsce w latach 2013 - 2016

mapa 3

Źródło: ABSL, Raport Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2016.

Dobrze rozwinięta struktura państwowych i prywatnych uczelni wyższych pozwala na ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem. Na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych wykształcenie zdobywa ponad 4 tys. studentów, natomiast na kierunkach związanych z IT oraz językowych – łącznie jest to niemal 3,5 tys. studentów.  Co roku bydgoskie uczelnie dostarczają na rynek pracy ok. 9 tys. absolwentów, którzy dzięki swoim kompetencjom, solidnemu wykształceniu, ambicji i pracowitości są uznawani za doskonałych pracowników firm z wielu branż.

Informacje-o-studentach

Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność powierzchni biurowej. W Bydgoszczy w ciągu kilku ostatnich lat dał się zauważyć dynamiczny i znaczący wzrost nowoczesnej powierzchni biurowej, która obecnie wynosi około 74 tys. m2. Wraz z nieustającym zainteresowaniem naszym miastem przez firmy branży outsourcingowej, poziom powierzchni biurowej systematycznie i znacząco powiększa się. W najbliższym czasie nowoczesna powierzchnia biurowa zwiększy się o 18 tys. m2 a kolejne 52 tys. m2 jest na etapie planowania.

atos1
arkada
immobile
idea
optimum

Newsletter

email marketing powered by FreshMail