• 6288

  Szkolenia BARR

 • 9212

Szkolimy przedsiębiorców

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką powołaną m.in. do inspirowania działań służących rozwojowi gospodarczemu, w tym rozwojowi sektora MŚP. Wspieranie przedsiębiorczości BARR urzeczywistnia w projektach pn. „Szkoła Biznesu”, „Bydgoszcz Szuka Talentów” oraz „Szkoła BPO”. Realizując swoje cele Agencja współpracuje z sektorami biznesu, nauki i administracji.

Projekty szkoleniowe Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Szkoła Biznesu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom dokształcanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

W 2015 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 67 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało blisko 2100 słuchaczy z następujących tematów:

 

 •  Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe
 • Poznać i zrozumieć podatek VAT
 • Prawo sukcesji – aspekty prawne i finansowe
 • Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowej ustawy o prawach konsumenta
 • Zmiany dla przedsiębiorców w 2015 roku
 • Skuteczna windykacja należności w obrocie gospodarczym
 • Rola HR w projektowaniu organizacji wysokiej efektywności
 • Wysokowydajne systemy produkcyjne w organizacji wysokiej efektywności
 • Dotacje unijne, a optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kobieca strona biznesu
 • Narracja w biznesie jako najlepszy sposób dotarcia do odbiorcy
 • Sprzedaż i budowanie relacji z klientem
 • Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy
 • Inteligencja finansowa – jak ją rozwijać, by przyciągnąć do siebie pieniądze
 • Innowacyjność w biznesie – kreatywność XXI wieku
 • English in Presentation Workshop
 • Ubezpieczenia społeczne i zmiany w prawie pracy
 • Wynagrodzenia w praktyce
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w 2015 roku
 • Aktualne zagadnienia VAT i CIT
 • Techniki obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem
 • Public Relations – zasady współpracy z otoczeniem
 • Zarzadzanie i motywowanie zespołów projektowych w oparciu o elementy Grywalizacji
 • Uruchamianie kreatywnego myślenia
 • ABC fakturowania – obrót krajowy i zagraniczny
 • Podstawy świadczenia pracy w świetle prawa zatrudnienia
 • English in Negotiations
 • Negocjacje w biznesie

Bydgoszcz Szuka Talentów

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów”, który ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Szkoła BPO

Od 2014 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje szkolenia w ramach projektu – Bydgoska Szkoła BPO. Głównym założeniem projektu jest szkolenie kadr zgodnie z potrzebami pracodawców oraz kilkumiesięczne praktyki w firmie uczestniczącej w projekcie. Po ukończeniu kursu osoba ze zdobytą wiedzę informatyczną ma posiadać kompetencje stanowiące podstawę do pracy w firmie biorącej udział w projekcie. Docelowo całość projektu sfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, co dla firm oznacza bezkosztowe przygotowanie kadry dla ich potrzeb.

 

Projekt dał szansę na zapewnienie stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a także jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dodatkowo Szkoła BPO jest przykładem wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez Miasto Bydgoszcz po potrzeby pracodawców sektora nowoczesnych usług.

news

Aktualne szkolenia BARR

szkolenie bezplatne3

Spotkanie z przedsiębiorczością – jak założyć własną firmę

 

Termin: 23 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 12.00

Organizator: BARR

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezpłatne2

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w ramach pomocy PFRON

 

Termin: 27 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 12.00

Partner: PFRON

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezpłatne3

Zmiany w podatku VAT i w podatkach dochodowych w 2018 r.

 

Termin: 28 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 13.00

Partner: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Bezpłatne szkolenia BARR

Prawno- podatkowe aspekty handlu w sieci: e-sklep

 

Termin: 5 marca 2018 r., godz. 9.00 – 16.00

Partner: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezpłatne2

Zasiłek macierzyński – ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty

 

Termin: 8 marca 2018 r., godz. 10.00 – 12.30

Partner: ZUS Bydgoszcz

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezplatne3

Fundusze europejskie dla MŚP. Co nas czeka w 2018?

 

Termin: 12 marca 2018 r., godz. 10.00 – 12.30

Organizator: BARR

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezpłatne3

Zasiłek opiekuńczy – ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty

 

Termin: 15 marca 2018 r., godz. 10.00 – 12.30

Partner: ZUS Bydgoszcz

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Regulamin udziału w szkoleniach niekomercyjnych

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 2. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu
 3. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00)
 6. Udział w szkoleniach jest bezpłatny
 7. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 8. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy
 9. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów szkoleniowych oraz w celu przesyłania osobom zarejestrowanym informacji o szkoleniach i innych działaniach BARR sp. z o.o. Administratorem danych jest Bydgoska Agencję Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Podanie  danych osobowych ma charakter dobrowolny, a właścicielowi danych przysługuje  prawo wglądu do nich, jak również możliwość żądania ich poprawiania i usunięcia.

Kontakt

Maciej Górecki

Maciej Górecki

Specjalista

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail