• 6288

  Szkolenia BARR

 • 9212

Szkolimy przedsiębiorców

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką powołaną m.in. do inspirowania działań służących rozwojowi gospodarczemu, w tym rozwojowi sektora MŚP. Wspieranie przedsiębiorczości BARR urzeczywistnia w projektach pn. „Szkoła Biznesu”, „Bydgoszcz Szuka Talentów” oraz „Szkoła BPO”. Realizując swoje cele Agencja współpracuje z sektorami biznesu, nauki i administracji.

Projekty szkoleniowe Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Szkoła Biznesu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom dokształcanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

W 2015 roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 67 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało blisko 2100 słuchaczy z następujących tematów:

 

 •  Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe
 • Poznać i zrozumieć podatek VAT
 • Prawo sukcesji – aspekty prawne i finansowe
 • Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowej ustawy o prawach konsumenta
 • Zmiany dla przedsiębiorców w 2015 roku
 • Skuteczna windykacja należności w obrocie gospodarczym
 • Rola HR w projektowaniu organizacji wysokiej efektywności
 • Wysokowydajne systemy produkcyjne w organizacji wysokiej efektywności
 • Dotacje unijne, a optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kobieca strona biznesu
 • Narracja w biznesie jako najlepszy sposób dotarcia do odbiorcy
 • Sprzedaż i budowanie relacji z klientem
 • Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy
 • Inteligencja finansowa – jak ją rozwijać, by przyciągnąć do siebie pieniądze
 • Innowacyjność w biznesie – kreatywność XXI wieku
 • English in Presentation Workshop
 • Ubezpieczenia społeczne i zmiany w prawie pracy
 • Wynagrodzenia w praktyce
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w 2015 roku
 • Aktualne zagadnienia VAT i CIT
 • Techniki obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem
 • Public Relations – zasady współpracy z otoczeniem
 • Zarzadzanie i motywowanie zespołów projektowych w oparciu o elementy Grywalizacji
 • Uruchamianie kreatywnego myślenia
 • ABC fakturowania – obrót krajowy i zagraniczny
 • Podstawy świadczenia pracy w świetle prawa zatrudnienia
 • English in Negotiations
 • Negocjacje w biznesie

Bydgoszcz Szuka Talentów

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów”, który ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Szkoła BPO

Od 2014 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje szkolenia w ramach projektu – Bydgoska Szkoła BPO. Głównym założeniem projektu jest szkolenie kadr zgodnie z potrzebami pracodawców oraz kilkumiesięczne praktyki w firmie uczestniczącej w projekcie. Po ukończeniu kursu osoba ze zdobytą wiedzę informatyczną ma posiadać kompetencje stanowiące podstawę do pracy w firmie biorącej udział w projekcie. Docelowo całość projektu sfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, co dla firm oznacza bezkosztowe przygotowanie kadry dla ich potrzeb.

 

Projekt dał szansę na zapewnienie stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a także jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dodatkowo Szkoła BPO jest przykładem wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez Miasto Bydgoszcz po potrzeby pracodawców sektora nowoczesnych usług.

zapis-do-newslettera-strona-glowna

Aktualne szkolenia BARR

szkolenie bezpłatne2

Bezpieczna umowa handlowa

 

Termin: 30 maja 2017 r., godz. 17.00 – 19.30

Organizator: Starówka Office – Przestrzeń dla biznesu

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Bezpłatne szkolenia BARR

Siła słowa – mowa ciała. Rzecz o skutecznej komunikacji

 

Termin: 1 czerwca 2017 r., godz. 9.00 – 14.30

Partner: WUP Bydgoszcz

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

szkolenie bezpłatne3

Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych

 

Termin: 5 czerwca 2017 r., godz. 10.00 – 12.00

Partner: ZUS Bydgoszcz

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Regulamin udziału w szkoleniach niekomercyjnych

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 2. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu
 3. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00)
 6. Udział w szkoleniach jest bezpłatny
 7. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 8. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy
 9. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów szkoleniowych

Kontakt

Karolina Nowakowska

Karolina Nowakowska

Specjalista

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail