Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój gospodarczy Bydgoszczy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR) jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki Miasta Bydgoszczy w zakresie wspierania inwestycji i przedsiębiorczości w regionie. Zadania Agencji koncentrują się na wsparciu projektów inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorców planujących lub realizujących projekty o charakterze gospodarczym, polegające na inwestowaniu, tworzeniu nowych miejsc pracy, czy rozwijaniu swojej działalności.

– Działania BARR przyniosły jak dotąd konkretne efekty, które wpływają na pozytywny wizerunek gospodarczy Bydgoszczy. Nowe inwestycje w mieście i kolejne wyróżnienia dla Bydgoszczy w branżowych plebiscytach utwierdzają nas w przekonaniu, że warto te wysiłki kontynuować. Przedsiębiorcy, by mogli się rozwijać i prowadzić projekty, często o globalnym charakterze, muszą mieć dostęp  do wiedzy technicznej, doskonałą infrastrukturę, jak też dobrą współpracę z lokalnymi szkołami średnim, uczelniami, czy z samorządem, w czym na co dzień BARR aktywnie ich wspiera – zaznacza Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy.

– 10-cio letnia perspektywa pokazała, że powołanie BARR jako spółki miejskiej sprawiło, że możemy działać bardziej elastycznie i o wiele efektywniej w zakresie kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych w mieście. Przedsiębiorcy są naszymi partnerami i mają nasze wsparcie we wszystkich możliwych obszarach. Tak ukierunkowana strategia przynosi efekty, a Bydgoszcz wciąż umacnia swoją pozycję na mapie najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do prowadzenia biznesu – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu BARR.

Spółka realizuje koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”, a sektor nowoczesnych usług odnotowuje w mieście spektakularny rozwój. Bydgoszcz w stosunkowo niedługim czasie stała się siedzibą ponad 60 centrów usług BP, SSC, IT, R&D, a liczba utworzonych miejsc pracy dynamicznie wzrosła z poziomu 2590 osób w 2013 r. do ok. 12 500 tys. w chwili obecnej.  Warty podkreślenia jest fakt, iż ok. 80% tych miejsc pracy jest utworzonych w firmach świadczących usługi IT.

Od 2018 roku współpracujący z Agencją inwestorzy oddali do użytku w samej Bydgoszczy ponad 400 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjno-logistycznej, podwajając jej zasoby. Dziś wynoszą one 690 000 m2 (w 2018 r. było to 290 000 m2) a w planach i budowie pozostaje nadal 170 tys.m2. Nowoczesne przestrzenie biurowe to dziś 136 tys. m2, w budowie jest 9 tys. m2, a kolejne 61 000 m2 otrzymało pozwolenie na budowę. W gminach ościennych dodatkowo powstało ponad 220 000 m2, a kolejne 70 000 m2 czeka na realizację.

Agencja w latach 2014-2022 obsłużyła ponad 1000 projektów inwestycyjnych z klientami rozważającymi możliwości rozwoju działalności gospodarczej bądź bezpośredniej realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych poprzez projekty greenfield lub brownfield. W latach 2014-2022 wartość zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych wybranych 44 projektów pozostających w obsłudze Spółki wynosiła ponad 1 700 000 000 zł, a deklarowana liczba miejsc pracy w tych projektach wyniosła ponad 8 300 osób.

Realizując działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Agencja podejmuje inicjatywy szkoleniowe, ukierunkowane na szerzenie wiedzy specjalistycznej wśród osób rozważających założenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorców realizujących plany rozwojowe. W ramach licznych szkoleń, konferencji i spotkań kooperacyjnych uczestnicy mają szansę podnosić swoje kompetencje np. w zakresie prawa, podatków czy marketingu, a także nawiązywać tak ważne w biznesie kontakty. W samych tylko niekomercyjnych 480 szkoleniach organizowanych przez BARR, w latach 2014-2022, łącznie wzięło udział już 13 800 osób. Wspieramy również społeczność start-upową Bydgoszczy organizując m.in. cykl konferencji „Start-Up Bydgoszcz!”, skierowanych do osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes oraz tych, którzy już prowadzą swoją firmę i chcą podzielić się swoim doświadczeniem lub zainspirować do dalszego rozwoju. Za nami 19 edycji i 1136 uczestników tych wydarzeń.

Jednym z podstawowych obszarów działalności BARR jest promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy, realizowana poprzez prowadzenie platformy internetowej, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo-konferencyjnych oraz spotkaniach biznesowych. Spółka promowała potencjał miasta i jego ofertę inwestycyjną już na blisko 200 krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych, dotyczących zarówno rynku nieruchomości, jak też sektora BPO/SSC, ITC, logistyki czy produkcji. Profesjonalną obsługę inwestorów wspomaga baza ofert inwestycyjnych, stworzona przez Agencję w 2020 roku. Jest ona dedykowana przedsiębiorcom lokalnym oraz nowym inwestorom planującym rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Bydgoszczy i gmin wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (SMB). Zawiera tereny, których właścicielami są gminy, Skarb Państwa lub też osoby prywatne, w tym użytkownicy wieczyści. Są to nieruchomości zabudowane, jak i niezabudowane, o bardzo różnej wielkości i przeznaczeniu. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. od 2021 roku prowadzi bezpłatną bazę lokalnych przedsiębiorców, która ma na celu ułatwić im promocję oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. Koncepcja tego projektu opiera się na utworzeniu internetowego katalogu z profilami firm działających na terenie miasta i w jego okolicy. W tej chwili z bazy skorzystało blisko 300 przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Spółka od początku swej działalności włącza się w realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Z uwagi na przedmiot działalności są to inicjatywy związane z promocją gospodarczą, ale też różnorodne formy wsparcia dla przedsiębiorstw. Realizowaliśmy takie projekty jak, m.in.: Young and Innovative, Pożyczka na zmianę modelu biznesowego, Invest in Bit City 2 (w charakterze partnera), Fundusz Eksportowy (w charakterze partnera), Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (jako Lider w partnerstwie z SMB), w którym zorganizowano dla MŚP m.in. 36 misji gospodarczych, na przykład do Londynu, Paryża czy Dubaju. 10 lat działalności BARR upłynęło pod znakiem umacniania dobrego wizerunku gospodarczego Bydgoszczy i wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Stały rozwój dotychczasowych inwestorów w połączeniu z udanymi wejściami nowych pozwala Bydgoszczy śmiało konkurować nawet o najbardziej zaawansowane projekty. Potwierdzają to wyróżnienia zdobywane regularnie przez nasze miasto w branżowych rankingach. W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się wśród najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce według European Business Services Association, co podkreśla znaczenie Bydgoszczy w procesie rozwoju sektora BSS w Polsce. Nasze miasto zostało też docenione podczas ostatnich targów MIPIM w Cannes, w prestiżowym rankingu fDi European Cities and Regions of the Future 2022/2023, plasując się w pierwszej dziesiątce średnich miast europejskich w kategorii „Strategia pozyskiwania inwestycji – FDI Strategy”. – Bydgoszcz to miasto, które dynamicznie się rozwija, a jednocześnie dba o to, by być miejscem przyjaznym do mieszkania, realizowania swoich pasji, po prostu do życia. Chcemy, aby było magnesem dla inwestorów, ale i wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą tu z powodzeniem rozwijać swoją karierę, a jednocześnie – korzystając z przyjaznej przestrzeni do życia i walorów miasta o „butikowym” klimacie –  w duchu idei „work-life balance”, realizować swoje pasje i dążenia – podsumowuje Edyta Wiwatowska.

Data publikacji: 09.10.2023
Translate »