Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają z niego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze z Instrumentu REACT-EU będą dodane do programów unijnych na lata 2014-2020, mimo że formalnie rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa UE.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje, że całość środków (1,4 mld zł) trafi do przedsiębiorstw w następujących produktach finansowych:

– ponad 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na kapitał obrotowy dla firm w postaci pożyczek płynnościowych.  O pożyczki będzie można ubiegać się nadal u pośredników finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego od III kwartału 2021 roku,

– ponad 110 mln zł zostanie przeznaczone na cyfryzację w formie bonów dla podmiotów sektora MSP. Przedsiębiorcy będą mogli kupić oprogramowanie lub licencję oraz nabyć specjalistyczne usługi niezbędne do wdrożenia rozwiązania z obszaru cyfryzacji. Bony będą dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

– ponad 52 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii.

Już dziś informujemy naszych przedsiębiorców o możliwości przygotowania się do aplikowania o pożyczki płynnościowe oraz bony na cyfryzację. Nabory mogą już ruszyć w III kwartale 2021 r. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pożyczką płynnościową w poprzedniej edycji, warto przygotować się do działania wcześniej.

Więcej informacji na temat pożyczek płynnościowych można uzyskać za pośrednictwem naszego programu – „Akcja Konsultacja”, do którego serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można przeczytać przechodząc na stronę programu Inteligentny Rozwój.

Data publikacji: 07.06.2021
Translate »