W dniach 14-16 maja 2018 r. już po raz 18. odbywa się doroczny Tydzień Usług Wspólnych i Outsourcingu (SSOW) – jest to największe wydarzenie sektora BPO/SSC w Europie. Przedsięwzięcie organizowane przez The Shared Services & Outsourcing Network (SSON) w ciągu ostatnich 18 lat stało się jedną z największych platform wymiany wiedzy, budowania strategii i dzielenia się doświadczeniem w dziedzinie transformacji cyfrowej i rozwoju talentów pokoleniowych.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma miejsce w Lizbonie, gromadząc kilkuset reprezentantów czołowych globalnych firm świadczących usługi wspólne w ramach grup kapitałowych (SSC) lub jako dostawcy tych usług dla podmiotów zewnętrznych (BPO). Jednym z głównych aspektów omawianych w ramach tegorocznej konferencji, jest wpływający na dzisiejszy obraz branży trend ku automatyzacji i robotyzacji procesów oraz sztuczna inteligencja przyczyniająca się do poprawy efektywności i jakości świadczonych usług.

W ramach trwającego SSOW przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego promuje ofertę inwestycyjną Bydgoszczy dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Dynamiczny rozwój tej branży jest coraz bardziej dostrzegany również w Bydgoszczy, gdzie w tego rodzaju usługach pracuje już ponad 10 tys. osób. Podczas SSOW BARR zabiega o pozyskanie kolejnych międzynarodowych projektów do Bydgoszczy.

Promocja oferty inwestycyjnej miasta odbywa się w ramach realizowanego projektu „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Data publikacji: 15.05.2018
Translate »