W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy konkursy w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich dotyczy programu sektorowego INNOSTAL. W jego ramach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w następujących obszarach:

 

 1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
 2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,
 3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
 5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska,
 6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

Koszty kwalifikowalne projektu muszą mieścić się w przedziale od 2 do 30 mln złotych. Alokacja na konkurs wynosi 120 mln złotych. Nabór trwać będzie od 1 czerwca do 15 września 2016 r.

Nieco krótszy termin naboru wniosków, bo od 1 czerwca do 16 sierpnia br., obowiązuje w konkursie w ramach programu sektorowego GameINN, w którym alokacja wynosi 80 mln złotych. Projekty chcące uzyskać dofinansowanie powinny skupiać się w tym wypadku na następujących obszarach:

 

 1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia musi wynosić pomiędzy 500 tyś. a 20 mln złotych.

Ostatni z ogłoszonych naborów dotyczy programu sektorowego INNOSBZ, dotyczącego innowacyjnych systemów bezzałogowych. W naborze trwającym od 10 czerwca do 11 lipca dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty badawcze z następujących dziedzin:

 

 1. Bezzałogowe statki powietrzne
 2. Bezzałogowe platformy lądowe
 3. Bezzałogowe platformy nawodne
 4. Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych
 5. Aplikacje przemysłowe

Do rozdysponowania w tym konkursie przewidziano 50 mln złotych, a pojedynczy projekt powinien mieścić się w ramach pomiędzy 2. a 20. milionami złotych kosztów kwalifikowalnych.

Data publikacji: 12.05.2016
Translate »