Masz zaawansowany pomysł, zrealizowany projekt, wdrożony produkt lub usługę? Tworzysz nowatorskie rozwiązania społeczne lub artystyczne? Zgłoś się do 11. edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Zgłoszenia są bezpłatne, przyjmowane będą do 29 sierpnia 2021.

50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to całoroczny program, którego podstawę stanowi wymiana wiedzy, doświadczeń i możliwości biznesowych na kilku płaszczyznach:

  • szeroko zakrojone działania redakcyjne i partnerskie
  • mikroblogi naszych laureatów
  • cykliczne panele dyskusyjne online z laureatami
  • ogólnopolskie wydarzenia medialne
  • comiesięczne wydarzenia online #eksperci.

Szczegóły i regulamin dostępny jest po przejściu na stronę Konkursu – 50 Kreatywnych.

Data publikacji: 10.08.2021
Translate »