Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pozyskało środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację zawodową studentów i absolwentów uczelni. W ramach projektu „Biuro Karier pomostem do kariery” pracodawca zatrudniający studenta/absolwenta UKW może otrzymać na mentoring zawodowy dotację w łącznej wysokości 6 tys. zł brutto.

 

Środki finansowe są przeznaczone dla Mentora, który ma za zadanie wprowadzić w stanowisko pracy nowego pracownika – studenta/absolwenta UKW, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, nadzorować jego pracę przez okres 3 miesięcy.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie uczestnika projektu na minimum 3 miesiące na nie mnie niż pół etatu w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z możliwością, ale bez konieczności utrzymania zatrudnienia po tym okresie. Praca powinna być zbieżna ze studiowanym kierunkiem. Z dofinasowania może skorzystać jeszcze kilkudziesięciu pracodawców.

 

Projekt „Biuro Karier pomostem do kariery” realizowany jest od sierpnia 2016 r. do września 2018 r. w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Skierowany jest do studentów UKW ostatnich roczników studiów I i II stopnia
i obejmuje badanie kompetencji studentów, doradztwo zawodowe, coaching kariery, doradztwo przedsiębiorczości oraz mentoring pracodawcy.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier UKW: tel. 52 32 36 714, -758, e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl, strona: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

 

Data publikacji: 30.08.2017
Translate »