Miasto Bydgoszcz i Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zostały Partnerem ABSL Digital Forum „Business Resilience in the Face of Crisis”, które odbędzie się 16-17 czerwca 2020 roku, pierwszy raz w trybie online. Tegoroczna tematyka ABSL Digital Forum, związana z elastycznością biznesu w obliczu kryzysu, będzie okazją do wymiany doświadczeń na temat zarządzania biznesem oraz poszukiwania nowych rozwiązań w tym obszarze.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie tegoroczny „ABSL Annual Report”, który będzie podstawą do rozmów o tym, jak wygląda sytuacja w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, czego nauczyły nas ostatnie miesiące oraz jak można wspierać polską gospodarkę. Zaprezentowane zostaną miasta, które cieszyły się popularnością wśród nowych inwestorów i jak obecni w Polsce inwestorzy oceniają współpracę z lokalnymi władzami. Po raz pierwszy podane zostaną również informacje, ile z istniejących już w Polsce firm planuje otwarcie kolejnego centrum w innej lokalizacji.

 

Dyskusje podczas ABSL Digital Forum mają odpowiedzieć na pytania o przyszłość sektora oraz rynku biurowego, zaprezentować możliwości nowych rozwiązań, które testowane były podczas pracy z domu i pokazać, które z nich mają szansę na stałe wejść do kanonu działalności sektora, a które były tylko rozwiązaniem czasowym.

 

Najważniejsze informacje dotyczące polskich miast będą oscylowały, wokół:

  • rozmiaru sektora w wybranych lokalizacjach,
  • specyfiki procesów świadczonych przez centra,
  • wpływu istniejących centrów na lokalny rynek pracy,
  • efektu mnożnikowego generowanego przez istniejących inwestorów,
  • wpływu określonych czynników na rozwój istniejących i nowych centrów.

 

W tegorocznej edycji odbędzie się również dedykowany panel miejski. Pytania i cała rozmowa będą oscylować wokół nowych modeli współpracy miasta i biznesu w oparciu o podnoszenie jakości życia jako kluczowego argumentu wspierającego rozwój polskich miast.

 

Zapraszamy do zapoznania się z agendą wydarzenia i do rejestracji  → AGENDA → ZAREJESTUJ SIĘ

 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders, ABSL)– to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Data publikacji: 10.06.2020
Translate »