Do 17 kwietnia br. trwa rekrutacja młodych innowatorów do 4. edycji ABSL Start-Up Challenge. To konkurs dla start-upów, któremu przyświeca idea łączenia młodych firm z dojrzałymi korporacjami, zapewniając obu stronom to, czego potrzebują. Start-upom – środki, bazę odbiorców i kontakty na najwyższym szczeblu, korporacjom – innowacyjne technologie, które usprawnią ich pracę.

W ramach konkursu wybrane start-upy wezmą udział w sesjach mentoringowych z Partnerami przedsięwzięcia, a finaliści wystąpią 13 czerwca na głównej scenie ABSL Summit, na której niedługo później pojawi się Bill Clinton!

 

W konkursie mogą wziąć udział start-upy posiadające doświadczenie we współpracy z dużymi firmami lub dysponujące ofertą dla dużego biznesu, w obszarach:

 

1) Sales & Marketing Tech

 • narzędzia służące lepszemu dotarciu i zrozumieniu potrzeb klienta w formule omnichanel,
 • narzędzia służące bieżącej ocenie wartości dodanej dostarczanej przez obecnych i potencjalnych partnerów w środowisku online,
 • rozwiązania integrujące dane pozyskiwane ze światów online i offline, pozwalające na budowę kompleksowych modeli rynkowych,
 • narzędzia wspierające zwiększanie efektów synergii pomiędzy zdywersyfikowanymi działaniami marketingowo-sprzedażowymi,
 • rozwiązania umożliwiające zaopatrywanie zespołów sprzedażowych w mock-upy/wersje demonstracyjne produktów bezpośrednio po zakończeniu etapu projektowego.

 

2) Robotic Process Automation, AI & Bots

 • zautomatyzowany system absorbcji zróżnicowanych i niestrukturyzowanych danych pozyskiwanych spoza organizacji,
 • narzędzia do zarządzania wewnętrzną dystrybucją danych, wspierające zarządzanie danymi, ich standaryzację i strukturyzację, a także ciągłą kontrolę jakości.

 

3) Fintech

 • rozwiązania w zakresie robot massive automation,
 • upraszczanie i zarządzanie procesem obiegu dokumentów finansowych,
 • automatyzacja wewnętrznych procesów wymiany danych i strukturyzacji danych z różnych źródeł,
 • rozwiązania zwiększające skuteczność i dokładność procesów decyzyjnych w oparciu o dane.

 

4) HR Tech

 • narzędzia robotic process automation na potrzeby rekrutacji lub talent management,
 • narzędzia do rekrutacji zdefiniowanych grup pracowników,
 • narzędzia do talent management i zarządzania wiedzą,
 • narzędzia ułatwiające onboarding nowych pracowników,
 • rozwiązania zwiększające zaangażowanie i well-being pracowników.

 

Rejestracja trwa do 17 kwietnia 2019 r. na stronie: www.startupchallenge.pl.

 

Organizatorem konkursu jest ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), a jego operatorem – Rebels Valley Sp. z o.o. Partnerami Biznesowymi zostali P&G, Citi, DSV ISS, Mellon Bank of New York-Eagle, Pracuj Ventures oraz Randstad. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego również wspiera 4. edycję ABSL Start-Up Challenge jako Community Partner.

Data publikacji: 12.04.2019
Translate »