Akademia Menadżera Innowacji to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do kadry zarządzającej firm. Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) oraz zapewnia firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa. Wnioski przyjmowane będą do 20 lutego 2020 r.

 

 

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym oraz generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa – dofinansowanie przeznaczone jest na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw:

 • od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Co może zyskać?

 

 • szeroki zasób wiedzy teoretycznej oraz bogaty program zajęć praktycznych
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP
 • 60 godzin doradztwa dedykowanego firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw
 • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności
 • badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC)
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI
 • przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

 

Ile można otrzymać?

 

Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm – maksymalny wkład własny przedsiębiorstwa przy udziale minimum 3 uczestników wynosi:

 • około 6 500 zł netto na uczestnika w przypadku mikro, małych i średnich firm
 • około 16 100 zł netto na uczestnika w przypadku dużych firm.

 

Ostateczna kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do AMI.

 

Więcej informacji o programie oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/ami.

Data publikacji: 29.01.2020
Translate »