W 2020 r. pandemia COVID-19 stworzyła niecodzienne warunki, z którymi nieoczekiwanie musiał się zmierzyć sektor biznesu. W czasie jej trwania w części przedsiębiorstw można było zaobserwować redukcję zatrudnienia, natomiast w innych, ze względu na wyjątkową sytuację, wzrastało zapotrzebowanie na oferowane produkty czy usługi, w związku z czym na lokalnym rynku pojawiały się także nowe oferty pracy.

Chcąc pomóc zarówno osobom szukającym zatrudnienia w czasie zawirowań gospodarczych wywołanych pandemią, jak i przedsiębiorcom zmagającym się z intensyfikacją swojej działalności i niedoborem pracowników, od marca 2020 r. do marca 2022 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) prowadziła akcję #JestPraca, w ramach której w specjalnej zakładce na stronie BARR na bieżąco publikowane były informacje pozyskane od lokalnych pracodawców o prowadzonych rekrutacjach pracowników.

Akcja #JestPraca w liczbach:

  • 2 lata funkcjonowania zakładki #JestPraca (marzec 2020 r. – marzec 2022 r.),
  • 50 przedsiębiorców, którzy zgłosili w tym czasie do BARR swoje oferty pracy,
  • 747 wakatów zgłoszonych w ramach akcji #JestPraca,
  • 351 stanowiska, na które prowadzono rekrutacje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracodawcom za udział w naszej inicjatywie. Mamy nadzieję, że akcja #JestPraca przyczyniła się do poprawy sytuacji osób bezpośrednio dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii i choć częściowo pomogła w sprostaniu ogromnym wyzwaniom, w obliczu których stanął w tym czasie cały sektor biznesu.

Data publikacji: 07.03.2022
Translate »