W ramach konkursu ze środków Programy Operacyjnego Inteligentny Rozwój Priorytet IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły, że przeznaczą 50 mln złotych na realizację najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei.

 

Głównym celem przedsięwzięcia pn. BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Program w efekcie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizację infrastruktury oraz podniesienie bezpieczeństwa podróżnych.

 

W programie zostały wskazane następujące obszary tematyczne:

 

– digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego,

– zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko,

– zwiększenie dostępności i trwałości obiektów zawiązanych z obsługą podróżnych,

– zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich,

– usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

 

Program jest skierowany do jednostek naukowych, uczelni oraz firm z branży kolejowej.

 

 Nabór wniosków zaplanowano na okres od 30 października 2017r. do 29 grudnia 2017r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112017-brik/

Data publikacji: 10.10.2017
Translate »