Od 13 marca do 26 kwietnia będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwóch konkursów ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Badania na rynek”.

Pierwszy konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP zainteresowanych dotacją na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (zleconych lub przeprowadzonych samodzielnie), których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Dofinansowanie będzie można pozyskać na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi zamknąć się w przedziałach od 10 do 50 milionów złotych. Z czego maksymalnie milion można przeznaczyć na prace rozwojowe i kolejny milion na usługi doradcze. Jeden projekt może zostać dofinansowany kwotą do 20 milionów złotych. Poziom dofinansowania uzależniony jest od zakresu rzeczowego inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z całą dokumentacją dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/i-nabor-2017-ogolny/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r.

Drugi konkurs dedykowany jest sektorowi elektromobilności. Składane w nim wnioski muszą dotyczyć jednego z następujących typów projektów:

  • projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
  • projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
  • projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
  • projekty dotyczące utylizacji i recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieść w tym przypadku 5 milionów złotych. Pozostałe warunki brzegowe są podobne, jak w pierwszym konkursie.

 

Szczegółowe regulacje dotyczące tego naboru dostępne są pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-dedykowanym-w-zakresie-elektromobilnosci-w-ramach-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r

Data publikacji: 15.02.2017
Translate »