Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli lepiej poznać uwarunkowania rozwojowe startupów, główne wyzwania i bariery ich wzrostu, a także przyczyni się do poprawy polityki i instrumentów publicznych wspierających ich rozwój. Badanie to stanowi kluczowy element projektu START EASY (Interreg Europe), który realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. wspólnie z międzynarodowym konsorcjum partnerów.

Badanie jest anonimowe, podzielone na 6 sekcji. Odpowiedzi na pytania nie powinny zająć nie więcej niż 10 minut. Uzupełnij ankietę przechodząc na dedykowaną stronę z formularzem.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie START EASY.

Data publikacji: 13.05.2021
Translate »