Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  przygotował narzędzie dla dużych firm, które pomaga w ocenie poziomu cyfryzacji, gotowości do transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Dzięki Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstwa otrzymują, w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych, a także analizę sygnałów zmian dla branży. W wywiadzie może wziąć udział kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, która potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno strategii jak i poszczególnych procesów w firmie.  

Całe badanie trwa nie więcej niż 1 godzinę. Badanie Dojrzałości Innowacyjnej jest wsparciem miękkim i uzupełnieniem dla instrumentów finansowych PFR. Usługa jest świadczona bezpłatnie.

Aby zgłosić firmę do badania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Pracownik PFR zgłosi się do Państwa aby przeprowadzić ankietę w wyznaczonym terminie.

Data publikacji: 12.04.2022
Translate »