Programistów, lakierników, magazynierów, pielęgniarek i położnych, księgowych ze znajomością języków obcych, kierowców samochodów ciężarowych… Kogo jeszcze brakować będzie na rynku pracy w Bydgoszczy w 2018 roku? Są już dostępne najnowsze wyniki badania „Barometr zawodów”, w którego przygotowaniu uczestniczyła Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. „Barometr” jest badaniem jakościowym i dzieli zawody na trzy grupy:

 

  • Zawody deficytowe – czyli takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka,
  • Zawody zrównoważone – to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
  • Zawody nadwyżkowe – takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

 

„Barometr zawodów” jest przeprowadzany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Badanie opiera się na opinii ekspertów rynku pracy, którzy co roku w trakcie panelu eksperckiego analizują lokalną sytuację w poszczególnych zawodach. Rolę ekspertów w ostatnim badaniu pełnili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przedstawiciele agencji pracy Manpower Bydgoszcz, Randstad Polska oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także koordynator wojewódzki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

Sprawdź szczegółowe wyniki „Barometru zawodów 2018” dla miasta Bydgoszczy.

 

Więcej informacji na temat „Barometru zawodów” oraz jego wyniki dostępne są w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl.

Data publikacji: 25.01.2018
Translate »