W dniu 20 maja 2015 roku, w Warszawie, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pn. Tereny Inwestycyjne w Polsce, zorganizowana przez serwis Tereny Inwestycyjne Info.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która była Partnerem wydarzenia, wzięła aktywny udział w evencie promując potencjał inwestycyjny Bydgoszczy wśród zebranych uczestników Konferencji.

 

Na Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów, stref ekonomicznych, parków oraz przedstawiciele firm, w sumie blisko 200 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w 4 panelach tematycznych dotyczących m.in. atrakcyjności terenów pod inwestycje rekreacyjne, gdzie eksperci starali się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie –  co decyduje o atrakcyjności danej lokalizacji pod inwestycje hotelowe i rekreacyjne. Kolejny panel był poświęcony trendom na rynku powierzchni handlowych, który obecnie przechodzi dynamiczne zmiany. Trzeci panel poświęcony był inwestycjom w nowe biurowce i coraz większym wpływie developerów biurowych na kształt miasta i przestrzeni publicznej. Ostatni panel poświęcony był aspektom dotyczącym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich wpływie na postrzeganie terenów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów.

Data publikacji: 21.05.2015
Translate »