Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z przedstawicielami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Agro Klastra Kujawy brała udział w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej dla klastrów – 4th Cluster Matchmaking Conference, która odbyła się w Warszawie w dniach 19-20 września 2016 r.

Wydarzenie to było wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów z koordynatorami klastrów i przedstawicielami innych sieci przedsiębiorstw z całej Europy w celu wymiany doświadczeń i znalezienia partnerów do międzynarodowych projektów. Program obejmował zarówno sesję spotkań kooperacyjnych, jak też część seminaryjną i warsztatową.

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła przedstawicieli z blisko 190 klastrów z 30 krajów. Zaplanowano 496 spotkań kooperacyjnych.

Komponent spotkań kooperacyjnych zorganizowany został przez Enterprise Europe Network – sieć utworzoną przez Komisję Europejską, świadczącą m. in. bezpłatne usługi na rzecz pozyskiwania zagranicznych partnerów biznesowych i technologicznych.

Data publikacji: 21.09.2016
Translate »