W dniu 24.04.2018 r. odbyły się pierwsze warsztaty dedykowane przedstawicielom sektora przemysłów kreatywnych i kulturowych oraz administracji publicznej dotyczące metod diagnozowania potrzeb i sposobów prowadzenia badań oraz zarządzaniu strategicznym, w kontekście wykorzystania i zarządzania obiektami o wartości historycznej. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Swoje doświadczenia w zakresie rewitalizacji przedstawił pan Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda, Prezes firmy Les Higiena, oprowadzając po obiekcie.

 

W spotkaniu, oprócz pracownika BARR, uczestniczyli m.in. także przedstawiciele Fundacji 12 Kamienica, Moderatora Inwestycji – Kina Pomorzanin, Fundacji Brwi, Stowarzyszenia SMAC i  Stowarzyszenia Pracownia, a ze strony administracji publicznej – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, MCK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

 

Podczas warsztatów można było poszerzyć kompetencje menadżera kultury, przedsiębiorcy branży kreatywnej, administratora budynku historycznego, lidera organizacji pozarządowej lub działacza w społeczności lokalnej.  W czasie prowadzonej dyskusji nawiązano kontakty między instytucjami, które w przyszłości mogą zaowocować efektywną współpracą.

 

Szkolenia zostało zorganizowane przez Miasto Bydgoszcz w ramach projektu Forget Heritage (Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego),  dedykowanego dla osób pragnących dowiedzieć się, jak wykorzystać opuszczone miejsca w mieście na potrzeby działań twórczych i biznesowych.

Data publikacji: 25.04.2018
Translate »