W dniach 14-16 maja 2018 r. przedstawiciele BARR uczestniczą w jubileuszowym X Europejskim Kongresie Gospodarczym. Wydarzenie rokrocznie staje się okazją do  dyskusji o biznesie i gospodarce w dynamicznie zmieniającym się świecie. Po raz kolejny imprezie towarzyszy „European Start-up Days” – jedno z największych  w  kraju  wydarzeń  integrujących środowisko młodych przedsiębiorców.

Swoją obecność na obu wydarzeniach potwierdzili Reprezentanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, politycy i prezesi największych firm z Europy, Afryki i Ameryki Północnej, przedstawiciele nauki, instytucji finansowych i samorządów oraz liderzy opinii. Tylko w ramach „European Start-up Days” organizatorzy zaplanowali ponad 150 sesji panelowych z udziałem 900 gości.

Przypominamy, że w marcu 2018 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego została oficjalnym partnerem Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, odpowiedzialnym za pozyskiwanie uczestników Programu Preinkubacji i Cowork AIP.

Data publikacji: 15.05.2018
Translate »