[well anim=”” boxbgcolor=””]

Początek listopada przynosi kilka interesujących wydarzeń konferencyjnych o charakterze międzynarodowym na które zaprasza Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim 5 listopada 2015 r. będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja pn. Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Program konferencji dostępny pod linkiem:

http://www.brf-espol.pl/upload/szkolenia_/Program_2.pdf.

 

Do udziału w konferencji zapraszani  są  przedstawiciele polskich i hiszpańskich przedsiębiorców, ich organizacji, administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki. Ideą przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów podmiotów nią zainteresowanych oraz ich promocji.

W przypadku chęci otrzymania zaproszenia i stosownej karty zgłoszenia, proszę wysłać maila do p. Macieja Markowskiego na adres: maciej.markowski@brf-espol.pl.

Karta zgłoszenia jest również dostępna pod linkiem:

http://www.brf-espol.pl/upload/szkolenia_/Karta%20zg%C5%82oszenia.doc.

Chiński Jedwabny Szlak: polski punkt widzenia.

 

Tego samego dnia w Warszawie w Hotelu Marriott odbędzie się seminarium pn. Chiński Jedwabny Szlak: polski punkt widzenia. Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Językiem roboczym spotkania będzie polski.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Czym jest Jedwabny Szlak: istota koncepcji, cele, zakres działania, narzędzia, zasięg geograficzny
 • Jaką rolę pełnią instytucje finansowe Jedwabnego Szlaku: AIIB, Fundusz JS?
 • Na ile Jedwabny Szlak jest instrumentem chińskiej ekspansji gospodarczej?
 • Czy nowa strategia ma na celu równoważenie wpływów USA w Azji i osłabianie Rosji?
 • Czy i w jaki sposób Jedwabny Szlak może być szansą na wypełnienie treścią polsko-chińskiego „strategicznego partnerstwa”?

Po seminarium będzie miał miejsce panel dyskusyjny podczas którego zostaną poruszone kwestie:

 • Czy Jedwabny Szlak jest zagrożeniem czy szansą dla Europy i Polski?
 • Jakie są możliwości budowy nowych rynków eksportowych wzdłuż JS?
 • Czy Polska może stać się hubem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w relacjach z Chinami?
 • Szanse i zagrożenia płynące w członkostwa Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB)
 • Czy istnieją szanse na projekty inwestycyjne dla polskich firm w ramach Jedwabnego Szlaku i członkostwa Polski w AIIB?
 • Co powinna zrobić administracja oraz kręgi biznesowe by polskie firmy zaistniały na azjatyckim rynku?
 • Czy Jedwabny Szlak jest szansą na rozbudowę połączeń logistycznych między Polską a Chinami?

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do 3 listopada 2015 poprzez rejestrację online. W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: (22) 556 80 70/09 winiarska@pism.pl.

Data publikacji: 28.10.2015
Translate »