Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie z przedstawicielami The Boeing Company, które odbędzie 27 czerwca 2018 r. w Warszawie. Organizatorami spotkania są Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Departament Innowacyjności Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podczas tego spotkania wybrane polskie firmy, zainteresowane nawiązaniem współpracy z amerykańskim koncernem lub jego poddostawcami, będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom Boeinga.

 

Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej).

 

Spotkanie w Warszawie będzie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga.

 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go najpóźniej do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl.

 

Samo przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu. Do udziału w nim zostaną zaproszone podmioty wybrane przez przedstawicieli Boeinga.

 

Otrzymane formularze zostaną przekazane przedstawicielom koncernu Boeing, którzy na ich podstawie i po konsultacjach z właściwymi komórkami merytorycznymi, ewentualnie także z własnymi poddostawcami, podejmą decyzję o zaproszeniu konkretnych podmiotów do udziału w spotkaniu.

 

Informację o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniach zostaną przesłane wybranym podmiotom w poniedziałek 11 czerwca wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi spotkania i jego programu.

 

Zaproszeni przedsiębiorcy będą mogli przedstawić swoją ofertę w trakcie 20/30-minutowej prezentacji oraz nawiązać bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi z koncernu Boeing, a także przedstawicielami jego poszczególnych biur i departamentów dobranych do profilu firm zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

 

Wstępna kwalifikacja ma w zamyśle organizatorów doprowadzić do tego, by rozmowy odbywające się podczas spotkania były ściśle skoncentrowane na omówieniu oferty i potencjału firmy pod kątem podjęcia wstępnych decyzji co do przyszłej współpracy.

Informacje, które Państwo zamieszczą w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przez organizatorów, DWE MSZ i DIN MPIT, przekazane wyłącznie przedstawicielom koncernu Boeing. Niemniej jednak, z uwagi na możliwość zaistnienia sytuacji, których nie możemy przewidzieć jeśli chodzi o obrót informacją, prosimy o podawanie w formularzu zgłoszeniowym informacji w sposób, który uniemożliwi ich wykorzystanie w sprzeczności z interesem Państwa spółki/organizacji/instytucji. Prosimy o ewentualne zaznaczenie, że określone szczegóły Państwa oferty zostaną np. przekazane w trakcie spotkania lub w inny, bezpieczny sposób. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe np. z ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Źródło informacji: Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Data publikacji: 10.05.2018
Translate »