Czterysta milionów złotych – tyle wynosi alokacja w trzecim naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne. Podobnie jak w dwóch poprzednich konkursach, o dofinansowanie w postaci premii technologicznej będą mogły ubiegać się MŚP, planujące zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

 

Nabór wniosków potrwa od 20 lutego do 29 marca 2017 r. Maksymalna wartość przyznanej przez Bank premii może wynieść 6 milionów złotych. Zasady udzielania wsparcia oraz dokumentacja konkursowa dostępne są tutaj.

Data publikacji: 18.01.2017
Translate »