[well anim=”” boxbgcolor=””]

Od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wspierał inwestycje technologiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w pierwszym w tej perspektywie unijnej naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój – Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie będzie miało formę premii technologicznej, czyli środków na spłacenie części kredytu technologicznego zaciągniętego w komercyjnym banku. Wysokość premii dla przedsiębiorców z naszego województwa wyniesie do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku mikro i małych firm oraz do 45% w przypadku firm średnich – jednak nie więcej niż 6 mln. złotych. Pieniądze te będą służyły wyłącznie spłacie kapitału zaciągniętego kredytu i będą przelewane bezpośrednio na rachunek w banku kredytującym.

 

Inwestycja technologiczna, to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 z późn. zm.) inwestycja polegająca na:

  1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
  2. wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania wsparcia znajdują się na stronie:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Data publikacji: 25.11.2015
Translate »