Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Tym razem tematem  spotkania będzie:Biznes i NGO-sy – dwa światy, jeden cel”.

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się 13. października od godziny 09:30 w formule online.

Program

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  • współpraca międzysektorowa – zalety, korzyści i wyzwania dotyczące kooperacji,
  • przedsiębiorstwo społeczne, a Społeczny Przedsiębiorca – podobieństwa i różnice,
  • reintegracja społeczno-zawodowa w świetle aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki,
  • subiektywny przegląd źródeł wsparcia, w tym źródeł finansowania w szczególności na przykładzie aktualnej oferty funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim.

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Szkolenie poprowadzi Adrian Ignasiak – doradca biznesowy, trener przedsiębiorczości, broker edukacyjny, haker wzrostu w przedsiębiorstwach społecznych i przedsiębiorca, a z wykształcenia administratywista. Doświadczenie zdobywał w administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz w dużym i małym biznesie. Różnorodność, elastyczność i skuteczność to pojęcia najlepiej oddające charakter jego działań. Współpracuje z przedstawicielami wszystkich sektorów. Jednak największym upodobaniem cieszą się u niego tzw. przestrzenie międzysektorowe, gdzie jako contact-maker przyczynia się do nawiązywania partnerstw i kooperatyw różnego typu. Pasjonat interim managementu, który od kilku lat propaguje i wdraża w sektorze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych. Wyznacznikiem skuteczności i szczególnej satysfakcji, jest moment, kiedy klient staje się samodzielny i zaradny, a on sam staje się niepotrzebny.

Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa, zapisać można się poprzez podlinkowany formularz.

Data publikacji: 11.10.2021
Translate »