Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” – moduł 2: bon na patent. W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach ogłoszonego konkursu przedsiębiorcom należącym do sektora MŚP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego udzielane będzie wsparcie m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. Alokacja konkursu to 2 294 900,15 PLN, zaś wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinny mieścić się w przedziale 10 000-80 000 PLN. Maksymalna wartość wsparcia to nie więcej niż 68 000 PLN (85%).

 

Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.

Data publikacji: 17.12.2018
Translate »