Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) przedstawiło zaktualizowany harmonogram konkursów, zgodnie z którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o środki na cyfryzację w formie bonów – łącznie to kwota 110 milionów złotych.

Wspomniana forma wsparcia wpisuję się w Instrument REACT-EU. Z uwagi na jego konstrukcję pieniądze będą dodane do programów unijnych na lata 2014 – 2020, mimo że formalnie rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać środki na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Nabór wniosków na bony będzie organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu POIR – Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Terminarz:

  • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Już dziś informujemy naszych przedsiębiorców z regionu o możliwości przygotowania się do aplikowania o bony na cyfryzację. Więcej informacji można uzyskać w serwisie internetowym POIR oraz poprzez udział w spotkaniach online w ramach Akcji Konsultacja, na które serdecznie zapraszamy.

Data publikacji: 22.07.2021
Translate »