Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na tegoroczną edycję konkursu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Bony na innowacje dla MŚP. W trwającym od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. naborze (podzielonym na dwumiesięczne etapy) będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą takiej usługi mogą być jedynie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w kwocie od 60 do 400 tysięcy złotych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i dokumentacja aplikacyjna dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r.

Data publikacji: 09.05.2017
Translate »