Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w dniu 20 lipca br. (środa) przedstawicieli sektora MŚP, na spotkanie informacyjne dot. ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach prowadzonego od dnia 6 czerwca br. naboru wniosków z poddziałania 2.3.2 PO IR „Bony na innowacje dla MŚP”. Konkurs skierowany jest na wsparcie realizacji przedsięwzięć obejmujących zakup usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Spotkanie będzie miało na celu przybliżenie Beneficjentom zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz zasad prawidłowej realizacji projektów.

Miejsce spotkania: Centrum Konferencyjne ADN w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25

Data publikacji: 08.07.2016
Translate »