[well anim=”” boxbgcolor=””]

Bydgoska Boruta-Zachem dokonała w dniu dzisiejszym uroczystego otwarcia linii produkcyjnej biosurfaktantów. Innowacyjna na skalę światową technologia jest wynikiem polskich badań. Dzięki zastosowanym w produkcji rozwiązaniom, biosurfaktanty spółki stanowią konkurencję dla tych produkowanych chemicznie.

 

Boruta-Zachem, od 120 lat na rynku, ma bogatą tradycję wytwarzania i ulepszania substancji chemicznych. Dotąd podstawową produkcję spółki stanowiły barwniki, pigmenty oraz rozjaśniacze optyczne. Zarząd spółki zdecydował o dywersyfikacji produkcji w biosurfaktynę i w niespełna dwa lata przeprowadził proces inwestycyjny.

 

Dzięki współpracy międzynarodowej, posiadanemu zapleczu rynkowemu (surfaktanty są wykorzystywane także w przemyśle barwiarskim) i wysokiej jakości biosurfaktyna Boruty-Zachemu budzi zainteresowanie rynku.

– Otwarcie linii produkcyjnej biosurfaktantów to ogromny sukces i zalążek nowego biznesu. Dowiedliśmy, że surfaktynę można produkować bezodpadowo, na zasobach naturalnych uzyskując produkt lepszej jakości i bezpieczniejszy dla ludzi, środowiska. Zaprzęgając do pracy bakterie uzyskaliśmy w procesie produkcji kolejne substancje, które zamierzamy w przyszłości pozyskiwać w produkcji kaskadowej – czyli po rozbudowaniu naszej linii w biorafinerię. Mówię o gospodarce przyszłości – jestem przekonany, że świat będzie odchodził od tradycyjnych rafinerii opartych na przerobie ropy naftowej: koszty środowiskowe są zbyt wysokie. Wystarczy opracować biotechnologię, która może konkurować kosztowo z tymi masowymi-chemicznymi. Jestem dumny, że Boruta-Zachem realizuje w praktyce jedną z najnowocześniejszych, opartych na polskiej myśli naukowej, technologii produkcji biosurfaktantów – Marcin Pawlikowski, wiceprezes zarządu Boruta-Zachem SA.

W otwarciu linii produkcyjnej biosurfaktantów uczestniczyli reprezentanci administracji państwowej i władz lokalnych. Uroczystość zaszczycili Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Wicemarszałek Kujawsko-Pomorski, Prezydent Torunia, Prezydent Bydgoszczy, reprezentanci agencji rozwoju regionalnego oraz władz duchownych.

 

Przypomnijmy, że surfaktanty są substancjami czynnymi odpowiedzialnymi m.in. za łączenie substancji trudno łączliwych, czy powstawanie piany. Są obecne w produktach spożywczych, farmaceutycznych, kosmetykach, chemii gospodarczej, są także potrzebne przy wydobyciu ropy naftowej.

 

Produkowane w Borucie-Zachemie biosurfaktanty odznaczają się znakomitymi parametrami oraz, co szczególnie ważne, są bezpieczne dla zdrowia ludzi – także alergików. Ponadto, w procesie ich wytwarzania przez bakterie, zużywa się znacznie mniej wody niż w tradycyjnym – chemicznym, zaś wskaźniki pro-środowiskowe dla produkcji są na nieporównywalnych poziomach. Wytwarzanie biosurfaktantów w Borucie-Zachemie oparte jest na bogactwie regionu: zasobach biomasy rzepakowej. Odpady produkcyjne staną się wzbogaconą paszą dla zwierząt – jednym z produktów ze zdywersyfikowanej w bioprodukcję oferty Spółki.

Data publikacji: 31.03.2016
Translate »