Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 PO IR – Sektorowe programy B+R. Tym razem o dotację mogą się ubiegać przedsiębiorcy chcący realizować badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w branży chemicznej. Nabór będzie prowadzony od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi zamknąć się w przedziale od 1 do 20 mln. PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od zakresu merytorycznego projektu i wielkości wdrażającego go przedsiębiorstwa.

 

Dokumentacja konkursowa, w tym szczegółowy zakres tematyczny konkursu, dostępne są na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/.

Data publikacji: 18.01.2017
Translate »