W ostatnich latach sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) odnotowuje w Bydgoszczy spektakularny rozwój. Realizując z sukcesem koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”, Bydgoszcz w stosunkowo niedługim czasie stała się siedzibą blisko 60 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D. Zatrudnienie w sektorze w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyło się o ponad 2000 osób i obecnie przekracza już 10 000 – większość w dynamicznie rozwijającej się branży IT. Swój dalszy rozwój, skutkujący utworzeniem w mieście kolejnych 550 miejsc pracy dla specjalistów, zapowiada dziś Atos.

fot. Robert Sawicki

Dzięki inwestującym tu firmom z branży IT, udało się wypracować w naszym mieście silną lokalną specjalizację. Według ubiegłorocznego raportu opracowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), to w Bydgoszczy udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT i R&D jest największy w porównaniu z innymi ośrodkami w Polsce – w naszym mieście generują one ponad 80% miejsc pracy w sektorze – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR). Lokalna specjalizacja w świadczeniu usług teleinformatycznych i programistycznych widoczna jest chociażby poprzez profil inwestorów takich jak Atos, Nokia, Asseco, Mobica, SDL, Cybercom czy Teldat, którzy z powodzeniem rozwijają w Bydgoszczy swoje usługi. W ostatnim roku swoje oddziały w naszym mieście ulokowały kolejne firmy z branży IT, jak Meelogic, Sii, Deepsense czy Cognifide.

 

Do pojawiania się na bydgoskim rynku nowych podmiotów z sektora BSS oraz rozszerzania działalności tych już istniejących przyczyniają się takie atuty miasta, jak odpowiednie kompetencje i dostępność lokalnej kadry, dogodne położenie komunikacyjne, atrakcyjna propozycja inwestycyjna oraz pożądany przez przedsiębiorców i pracowników „work-life balance”. Za swój wkład w rozwój rynku nowoczesnych usług dla biznesu Bydgoszcz już dwukrotnie (w 2016 i 2019 roku) została nagrodzona w plebiscycie Biznes Polska w kategorii „Emerging City of the Year”. Miasto zostało też wyróżnione przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL w 2017 r.

 

W następstwie rozwoju sektora BSS w Bydgoszczy dynamicznie wzrasta też ilość dostępnej powierzchni biurowej, która sięga już niemal 100 000 m2. W realizacji i najbliższych planach deweloperów pozostaje zaś kolejne 85 000 m2. Duża część zasobów biurowych w mieście znajduje się w nowoczesnych budynkach w pobliżu centrum miasta, oddanych do użytku w ciągu ostatnich 3 lat. Pozostaje to nie bez znaczenia np. przy procesach rekrutacji pracowników w branży IT, stawiającej na coraz wyższy komfort pracy. Rozbudowę infrastruktury biurowej w Bydgoszczy usprawnia dodatkowo podjęta w ubiegłym roku uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres trzech lat podmiotów realizujących inwestycje w powierzchnie biurowe o wysokim standardzie w nowo wybudowanych budynkach.

 

Na rzecz rozwoju i promocji sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Bydgoszczy aktywnie działa Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, biorąc udział w licznych konferencjach i forach branżowych, realizując własne wydarzenia promocyjne i kampanie reklamowe, a przede wszystkim prowadząc indywidualne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zachęcające do lokowania kapitału w Bydgoszczy. Konsekwentnie realizowane działania samorządu, lokalna specjalizacja IT, dostępność powierzchni biurowej, a także kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych ze strony BARR kreują dobry klimat nie tylko dla nowych inwestycji, lecz także dla rozwoju działających już tu przedsiębiorstw – czego doskonałym przykładem jest wciąż rozwijająca swą działalność w mieście firma Atos Global Delivery Center (Atos GDC).

fot. Robert Sawicki

Od 1 stycznia 2019 r. biuro w Bydgoszczy jest główną siedzibą firmy Atos GDC Polska. Jest to największa z sześciu lokalizacji Atos GDC Polska. W bydgoskim biurze pracuje obecnie ponad 3500 pracowników. Tylko w Bydgoszczy pracuje blisko 400 obcokrajowców z całego świata.

 

Atos GDC Polska rozwija działalność badawczo-rozwojową poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty IOT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji. GDC jest centrum dla głównego zespołu rozwijającego flagowe rozwiązanie chmury prywatnej Atos – Digital Private Cloud. Dalszy rozwój zespołu, a także przyjęcie nowych technologii i platformy planowane jest na 2019 rok. OpenStack i ServiceNow to kolejny obszar technologiczny, w którym organizacja GDC jest światowym liderem i wyznacznikiem trendów. Wszystkie powyższe wzbogacają portolio cyfrowe Atos. Atos inwestuje w automatyzację jako odpowiedź na transformację cyfrową. Również klienci Atos rozwijają się w zgodzie z trendem cyfryzacji, zatem coraz ważniejsze staje się przyjęcie i wykorzystanie technologii automatyzacji. Wpływa to również na zmianę profilu pracy Administratora Systemu IT. Umiejętności programowania oprogramowania muszą być rozwijane na podstawie wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie.

 

Intensywny rozwój firmy stwarza wyjątkowe możliwości zwiększania zatrudnienia w Atos GDC. W 2019 firma planuje stworzyć 1000 miejsc pracy w Polsce dla specjalistów w dziedzinie IT. Jako atut u kandydatów do pracy w Atos GDC traktowana jest znajomość języków obcych, w szczególności języka niemieckiego i francuskiego. Atos to firma międzynarodowa, która zatrudnia pracowników o różnej płci, seksualności, wieku, różnym pochodzeniu etnicznym oraz stylu życia. Celem firmy jest zapewnienie pracownikom równych szans i integracyjnej kultury pracy. Do współpracy zapraszane są zarówno osoby z doświadczeniem zawodowym, jak i te mniej doświadczone, nawet tuż po uzyskaniu dyplomu. Obecnie Atos poszukuje specjalistów takich jak:

 

  • Cloud engineers,
  • Security&Network engineers,
  • Windows and Linux / Unix system administrators, Oracle and MS SQL databases,
  • Middleware, SAP specialists,
  • Developers Oracle, Java, Microsoft,
  • Testers,
  • Digital Workplace consultants and experts.

 

Atos regularnie i efektywnie współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi. Firma obecnie posiada partnerstwa z trzema uczelniami w regionie: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także z Wyższą Szkołą Bankową, z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach współpracy z uczelniami Atos prowadzi również Program Ambasadorów, który oprócz wyżej wymienionych uczelni funkcjonuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Warszawskim.  Najlepsi specjaliści Atos spotykają się ze studentami i dzielą się wiedzą w ramach szerokiej tematyki. W 2018 roku odbyło się 45 takich spotkań. Firma prowadzi także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania bazami danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych” na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Obecnie trwa rekrutacja na II edycję studiów. Dodatkowo Atos prowadzi studia podyplomowe z zakresu „Zaawansowanego zarządzania programami i projektami” w Wyższej Szkole Bankowej. Firma rozwija również współpracę ze szkołami średnimi z województwa. Atos kontynuuje projekt klasy partnerskiej Atos utworzonej wraz z II LO w Bydgoszczy.

 

Dynamiczny rozwój takich firm, jak Atos, opiera się na coraz bardziej pożądanych kwalifikacjach i umiejętnościach mieszkańców całej metropolii. Dzięki takim inwestycjom nie trzeba już nikogo przekonywać, że nasze miasto jest w gronie najbardziej atrakcyjnych miejsc dla branży informatycznej. Potwierdzają to również prestiżowe rankingi, m.in. Banku Światowego, w którym zajęliśmy 1. miejsce wśród miast, gdzie najlepiej prowadzi się biznes. Współdziałając z tak prężnymi podmiotami, możemy szybciej zmieniać Bydgoszcz i korzystają na tym mieszkańcy – mówi Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Data publikacji: 21.02.2019
Translate »