Przedstawiciele świata polityki, biznesu  oraz nauki spotkali się na kolejnej edycji „Welconomy Forum”, aby podsumować najważniejsze wydarzenia 2015 roku. Wśród licznych sesji panelowych znalazły się m.in. podejmujące aktualne tematy „Innowacyjności w gospodarce”, „Nauki w służbie innowacyjności” czy „Nowych trendów i kierunków rozwoju związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi”.

zdj 1 welco

Edyta Wiwatowska, prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyła w panelu „Branding kraju i regionu. Polska i kujawsko-pomorskie – diagnoza teraźniejszości, wyzwania na przyszłość”. Swoje wystąpienia poświęciła perspektywom jakie stoją przed Bydgoszczą w zakresie promocji gospodarczej miasta, rozwoju lokalnego rynku i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych.

zdj 2 welco (00)

Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, które stawia sobie za cel m.in. wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocję osiągnięć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

Data publikacji: 08.03.2016
Translate »