Bydgoska spółka PIXEL została wyróżniona przez Business Center Club Medalem Europejskim za wdrożenie Smart Taryfy PixBee, tj. inteligentnego systemu poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską. Firma wprowadza też na rynek kolejne innowacyjne produkty, wpisujące się w ideę Smart City.

Oferując system poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską, PIXEL wprowadził w swych mobilnych automatach biletowych inteligentny system rozliczenia za przejazdy, polegający m.in. na wykorzystaniu dynamicznego kalkulatora opłat taryfowych. Oznacza to, że pasażer podróżujący komunikacją miejską w mieście, w którym PIXEL wdrożył Smart Taryfę PixBee, nie musi znać najkorzystniejszej taryfy dla siebie, gdyż system zrobi to za niego. Finalna kwota rozliczenia wyliczana jest na podstawie liczby i czasu przejazdów oraz stref taryfowych, w których następowały wejścia i wyjścia z pojazdów w ciągu dobry rozliczeniowej. Szybki przepływ pasażerów oraz najbardziej korzystna oferta za przejazdy powodują, że zarówno operator transportu, jak i podróżujący, widzą benefity z tego typu rozwiązania, co w efekcie zachęca pasażerów do jak najczęstszego korzystania z komunikacji miejskiej.

Dowiedz się więcej o Smart Taryfie PixBee

W tym tygodniu firma PIXEL wprowadziła także na rynek kolejny innowacyjny produkt, wpisujący się w nowoczesny system poboru opłat, tj. kasownik z funkcją zarówno kasowania biletów papierowych, jak i kupowania biletu elektronicznego. Urządzenie posiada wbudowany „beacon”, dzięki czemu pasażer w szybki sposób jest w stanie sprawdzić obowiązującą taryfę w mieście oraz informacje o trasie przejazdu.

Więcej informacji o kasowniku biletów elektronicznych i papierowych NV1 na stronie firmy PIXEL

Data publikacji: 25.06.2021
Translate »