ABSL Flying Chapter

Wczoraj (15 listopada 2022 r.) odbyło się w Bydgoszczy spotkanie warsztatowe z cyklu „ABSL Flying Chapter” dla lokalnych firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Organizatorami tego wydarzenia była Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi tematy dotyczące trendów płacowych, rotacji pracowników czy też najlepszych praktyk ekspertów ds. rekrutacji. Możliwości pozyskiwania nowych pracowników i utrzymania już pracujących są niezwykle ważne, zwłaszcza w tak prężnie rozwijającej się na lokalnym rynku branży. Dyskutowano o tym, jak przyciągnąć do bydgoskich firm i oddziałów talenty potrzebne dla dalszego rozwijania nowoczesnych usług biznesowych w naszym mieście.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

Kilkadziesiąt osób na sali konferencyjnej słucha prelekcji
Kilkanaście osób rozmawia przy stolikach podczas przerwy kawowej
Kilkadziesiąt osób na sali konferencyjnej słucha prelekcji
Banner i slajd otwierający prezentację podczas konferencji
Data publikacji: 16.11.2022
Translate »