Dziś w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się konferencja z cyklu „innoSHARE’18 on the road: Meetups”. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Polska Innowacyjna, przy współudziale UTP i Centrum Transferu Technologii RCI UTP. BARR objęła wydarzenie swoim patronatem.

 

„InnoSHARE’18 on the road: Meetups” to cykl 15 wydarzeń w Polsce oraz 10 wystąpień za granicą, które dają możliwość spotkania ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce, nowych technologiach, skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów i praktyków. Wśród zaproszonych gości na konferencji w Bydgoszczy znaleźli się m.in. Sławomir Olejnik z Fundacji Polska Innowacyjna, dr Tadeusz Trocikowski z Naukowego Centrum Badań i Rozwoju i Jakub Fijewski z Alfabeat. Oprócz prezentacji ekspertów, przeprowadzono także panele dyskusyjne, które odnosiły się do sposobów tworzenia start-upów i spin-offów przez naukowców, a także do finansowania i rozwoju start-upów badawczo-rozwojowych, spin-offów czy komercjalizacji badań.

 

Prelegenci zgodnie podkreślali istotę współpracy nauki z biznesem i jednogłośnie postulowali konieczność zmiany podejścia naukowców w prowadzeniu badań dla przedsiębiorców. Robert Łapacz z Faber Consulting zauważył, że w Polsce mamy do czynienia z niskim poziomem dojrzałości systemu nauki do wartości na świecie. Ponadto stwierdził, iż naukowcy chcą mieć projekty badawcze na długi czas w obawie o utratę swoich stanowisk pracy. Takie podejście podzielał również dr. Trocikowski, który przyznał, że dostrzega w swoim środowisku potrzebę bycia bardziej otwartym na relacje z biznesem. Prelegenci podkreślali również niską świadomość społeczeństwa w potrzebach innowacyjnych rozwiązań. Z kolei Jakub Fijewski omówił sposób działania Akceleratora i Funduszu Inwestycyjnego Alfabeat, podając przykłady zaangażowania w takie projekty jak: Daily, DEBN i Fibratech.

 

Na zakończenie spotkania Sławomir Olejnik przedstawił informacje o nadchodzącym kongresie innoSHARE, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Data publikacji: 27.03.2018
Translate »