Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 19. opublikowała Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum Elektroniczne przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy znalazło się na pierwszej pozycji Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2017 i na drugim miejscu Rankingu Maturalnego Techników 2017.

 

Wśród techników w pierwszej dziesiątce rankingu wojewódzkiego – poza Technikum Elektronicznym – znalazły się jeszcze cztery bydgoskie szkoły. Na drugim miejscu Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych (24. w kraju), na trzecim – Technikum Chemiczne (40. w Polsce), na szóstym Technikum Budowlane (55. w całym rankingu) i na siódmym – Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (63. w kraju).

 

Bydgoszcz może pochwalić się nie tylko wysoką jakością edukacji w technikach, ale również dużym odsetkiem uczącej się w nich młodzieży. W roku szkolnym 2015 / 2016 w bydgoskich technikach uczyło się 7.264 uczniów, co stanowiło 50,6% populacji uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w mieście. Dla porównania w Toruniu ten odsetek wynosił 37,18%, a średnia dla województwa – 44,97% (w Polsce – 43,28%).

 

Wysoki odsetek uczniów uczęszczających do szkół technicznych w połączeniu z najwyższej jakości edukacją gwarantują duży potencjał miasta w zakresie zaspokajania potrzeb pracodawców na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

 

Warto dodać, iż Technikum Elektroniczne oraz Technikum Budowlane współpracowały z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych oraz lepsze dostosowanie ich umiejętności praktycznych i wiedzy zawodowej do wymagań i oczekiwań pracodawców.

Data publikacji: 11.01.2017
Translate »