Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje Bydgoszcz na IX edycji dorocznej konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Tegoroczna edycja odbywa się w Poznaniu, a Bydgoszcz jest jednym z partnerów wydarzenia.

Organizowana w tym roku w Poznaniu konferencja to największe w Polsce wydarzenie dedykowane branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Spotkanie jest okazją do przedstawienia najświeższych danych sektorowych i omówienia trendów i prognoz dotyczących przyszłości sektora w Polsce i na świecie.

 

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Polska – miejsce do rozwoju”, co stanowi doskonałe odzwierciedlenie dynamicznego wzrostu sektora w Polsce, który od kilku już lat rozwija się w tempie dwucyfrowym rok do roku, zatrudniając już ponad 240 tysięcy osób na terenie naszego kraju. Wzrost ten jest również coraz bardziej odczuwalny w Bydgoszczy, gdzie w sektorze pracuje już ponad 10 tysięcy osób, a sam ABSL podkreśla, iż wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych w Polsce, Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów usług wspólnych.

Konferencja ABSL gromadzi najważniejszych reprezentantów centrów outsourcingowych z Polski i zagranicy, organizacje wspierające rozwój branży, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Przedstawiciele BARR, oprócz prezentacji oferty inwestycyjnej na stoisku wystawienniczym,  uczestniczą w licznych spotkaniach biznesowych, zabiegając o kolejne projekty inwestycyjne dla naszego miasta.

 

Promocja oferty inwestycyjnej miasta odbywa się w ramach realizowanego projektu „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Data publikacji: 07.06.2018
Translate »