9 maja br. w bydgoskim ratuszu, Wiceprezydent Bydgoszczy Pani Maria Wasiak oraz Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Pani Edyta Wiwatowska gościły przedstawicieli gmin województwa warmińsko-mazurskiego oraz Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach wizyty studyjnej dotyczącej możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych.

Wieloletnie doświadczenie Bydgoszczy w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów oraz fakt posiadania wyspecjalizowanej jednostki w tej dziedzinie – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zadecydowało, iż to właśnie nasze miasto zostało wytypowane w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” realizowanym przez WMARR S.A., PAIH S.A i MSWiA, jako ośrodek godny rekomendacji i naśladowania w zakresie promocji gospodarczej. Celem projektu jest określenie i pilotażowe wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin zainteresowanych podniesieniem jakości oferty inwestycyjnej.

Podczas spotkania blisko 20 reprezentantów kadry zarządzającej JST z województwa warmińsko-mazurskiego miało okazję wysłuchać prezentacji Prezes BARR nt. zasad funkcjonowania Agencji oraz podyskutować o podejmowanych przez BARR inicjatywach i realizowanych projektach. Była to pierwsza z dwóch zaplanowanych w ramach projektu wizyt w Bydgoszczy. Kolejna odbędzie się w drugiej połowie maja.

Data publikacji: 09.05.2018
Translate »