12 listopada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego rozpoczęły się pierwsze warsztaty kolejnej już edycji projektu Bydgoszcz Szuka Talentów. W jesienno-zimowej edycji warsztaty realizowane są w dwóch tematach: dla programistów (z firmą T Komp) oraz z zarządzania projektami (z Atos oraz SDL Poland).

Uczestnicy warsztatów dla programistów zapoznali się z podstawami pisania aplikacji webowych w środowisku .NET. oraz nabyli umiejętności samodzielnego rozwiązania zadania programistycznego w technologii ASP.Net. Zajęcia odbyły się w dniach 12-13 oraz 18-19 listopada 2016 r. w pracowni komputerowej na UKW przy wsparciu firmy T Komp.

 

Z kolei 26 listopada w firmie Atos rozpoczną się warsztaty z zarządzania projektami, będą one prowadzone przez specjalistów Project Management Institute, którzy przybliżą tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym: wprowadzenie do zarządzania projektami, budżet projektowy i kontrola projektu, ryzyko w projekcie i wprowadzanie zmian, komunikacja w projekcie oraz obsługa MS Project. Część praktyczna warsztatów odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki. Rekrutacja kandydatów jest już zamknięta.

 

Następne warsztaty z zarzadzania projektami zaplanowane są z firmą SDL Poland (21-24.01.2017). Zainteresowani mogą zgłaszać swoje uczestnictwo się za pośrednictwem maila recruitment.poland@sdl.com (prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających CV, w temacie wpisując „Bydgoszcz Szuka Talentów”). Zajęcia odbędą w firmie SDL oraz na WSG.

 

Wszystkie warsztaty są realizowane w trzech odrębnych czterodniowych cyklach. Każdy z warsztatów zakończy się konkursem na najlepszy projekt. Dla laureatów do wygrania są umowy o pracę w Atos IT Services (co najmniej 2 finalistów), SDL Poland (co najmniej 1 finalista) oraz płatne trzymiesięczne staże w T Komp (minimum 3 finalistów).

 

***

Jesionno-zimowa edycja projektu Bydgoszcz Szuka Talentów jest realizowany przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Wyższą Szkołą Gospodarki, Project Management Institute – Poland Chapter oraz bydgoskimi firmami Atos IT Services, T Komp Tomasz Kruszewski i SDL Poland.

Data publikacji: 21.11.2016
Translate »