[well anim=”” boxbgcolor=””]

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęły się pierwsze warsztaty kolejnej edycji projektu Bydgoszcz Szuka Talentów – warsztaty z zarządzania projektami, który jest realizowany w partnerstwie z Project Management Institute – Poland Chapter, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz bydgoskimi firmami ATOS IT Services, Mobica Limited i T Komp Tomasz Kruszewski.

 

W dniach od 14 do 17 listopada 2015 odbyły się bezpłatne warsztaty w firmie T Komp – jednego z lokalnych liderów wśród producentów oprogramowania. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów Project Management Institute, Poland Chapter, którzy przybliżyli tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym. Program warsztatów obejmował zagadnienia takie jak: budżetowanie i kontrola projektów, tworzenie harmonogramów i zespołów realizujących projekty, a także komunikacji w ramach projektów oraz niwelowania zagrożeń występujących podczas ich realizacji.

 

Warsztaty zorganizowano dla grupy 18 osób, chcących podwyższyć swoje kwalifikacje. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy uzyskali świadectwa ukończenia warsztatów z zarządzania projektami, które zostały wydane przez PMI PC.

Na zakończenie warsztatów został ogłoszony Konkursu Bydgoszcz Szuka Talentów 2015, którego celem jest promowanie dobrych praktyk projektowych poprzez wybranie najlepiej przygotowanych projektów (planów zarządzania projektem) wg Project Management Body of Knowledge i uhonorowanie osób, które je przygotowały. Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu zarządzania projektami wg Project Management Institute (PMI). Głównymi nagrodami Konkursu trzy miejsca na staż w firmie T Komp (za I, II i III miejsce). Ogłoszenie wyników konkursu pod koniec grudnia.

 

Warto pamiętać, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne warsztaty, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem firm – partnerów projektu. Dla laureatów do wygrania są staże w Atos IT Services (3 finalistów) oraz Mobica Limited (1 finalista). Aby zgłosić swój udział w warsztatach, należy zarejestrować się on-line (linki podane są poniżej). Kolejne warsztaty odbędą się w następujących terminach:

 

ATOS IT Services (28.11-01.12.2015)link

 

Mobica Limited (12-15.12.2015)link

Celem działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących w zakresie promocji inwestycyjnej. Działania podejmowane przez Agencję służą m. in. przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, promocji Miasta Bydgoszczy, a także prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych utrata pracy.

 

Projekty realizowane w ramach „Bydgoszcz Szuka Talentów” mają na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Data publikacji: 18.11.2015
Translate »