Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejną edycję projektu Bydgoszcz Szuka Talentów – warsztaty z zarządzania projektami, który jest realizowany w partnerstwie z Project Management Institute – Poland Chapter, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz bydgoskim oddziałem firmy SDL Poland.

Bezpłatne warsztaty prowadzone będą przez ekspertów Project Management Institute, którzy w trakcie 4 dni przybliżą tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym:

 

• wprowadzenie do zarządzania projektami,
• budżet projektowy i kontrola projektu,
• ryzyko w projekcie i wprowadzanie zmian,
• komunikacja w projekcie,
• obsługa MS Project.

 

Warsztaty zakończą się pracą konkursową na najlepszy projekt. Najlepsi uczestnicy będą mieli szansę zatrudnienia w bydgoskim oddziale firmy SDL Poland!

Jesteś ciekawy co w praktyce oznacza zarządzanie projektami?
Potrafisz pracować w zespole i nie straszna Ci presja czasu?
Chcesz się przekonać czy koordynator projektów to praca Twoich marzeń?
A także…
Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym (min. B2) oraz sprawnie poruszasz się w pakiecie Microsoft Office?

 

Warto zaplanować swój czas i nie czekać.

 

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w warsztatach, prześlij swoje CV na adres recruitment.poland@sdl.com w tytule wpisując: Warsztaty lub aplikuj poprzez link.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.04.2016 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Planowany termin warsztatów 23-26 kwietnia 2016 r.

Uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach z zarządzania projektami jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Zadaniowe podejście do pracy jest dziś standardem i kluczem do efektywności biznesowej.

 

Co warto wiedzieć o firmie biorącej udział w projekcie:

 

SDL pomaga innym firmom w zarządzaniu doświadczeniami ich klientów (CXM), zwiększaniu przychodów oraz skracaniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Jest jedną z największych na świecie firm w branży IT, producentem wiodącego oprogramowania dla tłumaczy, dostawcą usług dla 48 marek globalnych.

Więcej informacji o firmie znajdziesz na stronie www.sdl.com.

 

Projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów” ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Celem działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących w zakresie promocji inwestycyjnej. Działania podejmowane przez Agencję służą m. in. przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, promocji Miasta Bydgoszczy, a także prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych utrata pracy.

Data publikacji: 31.03.2016
Translate »