12 marca w Cannes rozpoczęły się 30. Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń sektora nieruchomości na świecie. Bydgoszcz jest reprezentowana na Targach MIPIM przez przedstawiciela BARR, który poprzez bezpośrednie kontakty z uczestnikami wydarzenia promuje potencjał gospodarczy naszego miasta.

 

Od 1990 r. Targi MIPIM przyciągają co roku kluczowe podmioty działające na rynku nieruchomości, w szczególności deweloperów, inwestorów, władze miast i regionów, architektów, firmy z sektora logistyki, grupy hotelowe oraz organizacje branżowe. W tym roku w 4-dniowych targach bierze udział łącznie 26 tysięcy uczestników z ok. 100 państw. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania nowości oraz dyskusji wokół światowych trendów w branży nieruchomości. Temat przewodni tegorocznej edycji targów to „Engaging the Future”.

Podczas targów MIPIM zostały także wręczone nagrody w rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/20, przyznawane przez magazyn fDi, należący do grupy Financial Times. Zespół analityczny Financial Times – fDi Intelligence, po raz kolejny przyjrzał się bliżej polskim miastom, weryfikując je pod względem wskaźników świadczących o atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w ramach pięciu głównych kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, efektywność kosztowa, dostępność i przyjazne nastawienie dla biznesu. Bydgoszcz znalazła się wśród liderów rankingu fDi i otrzymała wyróżnienie w kategorii Top 10 Overall – Best for Human Capital and Lifestyle, w której pod uwagę wzięto m.in. takie wskaźniki, jak: liczba uczelni wyższych, studentów i absolwentów (w tym międzynarodowych), atrakcyjność miasta dla turystów, długość życia mieszkańców, poziom bezpieczeństwa, a także dostęp do opieki zdrowotnej czy obiektów rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Zobacz raport fDi Polish Cities of the Future 2019/20

Data publikacji: 12.03.2019
Translate »