W dniu 7.12.2017 w Warszawie odbyła się uroczysta Gala sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. Wydarzenie zgromadziło niemal 300 najbardziej zasłużonych dla rozwoju branży osób, reprezentujących biznes, agencje rządowe i samorządy.

Bydgoszcz znalazła się w zacnym gronie wyróżnionych miast, zapewniających kluczowy wkład w procesie dynamicznego rozwoju sektora w Polsce. W imieniu Prezydenta Bydgoszczy, wyróżnienie odebrała Zastępca Prezydenta – Pani Maria Wasiak.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego z powodzeniem od wielu lat współpracuje z ABSL w celu rozwijania sektora nowoczesnych usług dla biznesu w regionie. Spektakularny wzrost zatrudnienia z poziomu nieco ponad 1000 osób w 2010 roku do ponad 10 000 w roku 2017 stanowi najlepszą rekomendację działań podjętych przez Miasto i BARR dla przyciągania do Bydgoszczy kolejnych projektów inwestycyjnych. Branża w realny sposób zmienia gospodarkę, zapewniając wysokopłatne miejsca pracy dla lokalnej kadry oraz przyczynia się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury biurowej. Główni przedstawiciele sektora w mieście jak np. Atos czy Nokia realizują projekty dla największych, globalnych firm IT, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy automotive, potwierdzając tym samym najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji bydgoskich oddziałów. Realizują one specjalistyczne procesy biznesowe, a wiele z nich posiada w mieście własne działy R&D.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce, które generują największą liczbę miejsc pracy w obrębie sektora prywatnego w naszym kraju. Ponad 180 zrzeszonych w ABSL firm specjalizuje się m.in. w centrach usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz centrach badawczo-rozwojowych (Research&Development, R&D). Wśród członków ABSL znajdują się takie firmy, jak Accenture, Arvato Services, Atos, Capgemini, Carlsberg, Geoban, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, JLL, Luxoft, MAN, Procter&Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson Reuters, UBS czy Xerox.

Data publikacji: 11.12.2017
Translate »