European Cities and Regions of the Future 2024

Bydgoszcz kolejny raz została wyróżniona w raporcie „European Cities and Regions of the Future 2024”. Jest to flagowy ranking fDi najbardziej obiecujących kierunków inwestycyjnych w całej Europie.  Porównuje europejskie miasta i regiony pod względem ich mocnych stron gospodarczych, finansowych i biznesowych. Analiza opracowana została przez fDi Intelligence – portal internetowy należący do grupy Financial Times.

Bydgoszcz znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród średnich miast europejskich w dwóch kategoriach: FDI Strategy oraz Cost Effectiveness.

Wysokie miejsce Bydgoszczy jest wyrazem budowy efektywnej strategii pozyskiwania inwestorów w zakresie fDi (foreign direct investment – bezpośrednich inwestycji zagranicznych).

Aby stworzyć krótką listę europejskich miast i regionów przyszłości 2024, dział fDi Intelligence Financial Times zebrał dane za pomocą specjalistycznych narzędzi online FDI – fDi Benchmark i fDi Markets, a także innych źródeł. Dane zebrano dla 509 lokalizacji (330 miast, 141 regionów i 38 LEP), w pięciu kategoriach: Economic Potential (Potencjał gospodarczy), Human Capital and Lifestyle (Kapitał ludzki i styl życia), Cost Effectiveness (Efektywność kosztowa), Connectivity and Business Friendliness (Łączność i Przyjazność dla biznesu). Ponadto zebrano ankiety w ramach szóstej kategorii, Strategia BIZ, dla której nadesłano 117 zgłoszeń. W tej kategorii lokalizacje przedstawiły szczegółowe informacje na temat swojej strategii promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zostały następnie ocenione przez panel sędziowski fDi.

Pełen raport dostępny jest na stronie magazynu fDi Intelligence.

Data publikacji: 16.02.2024
Translate »