Koferencja

Zapraszamy na konferencję „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” podsumowującą projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap”, która odbędzie się 18.10.2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Organizatorem konferencji jest Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną główne efekty realizacji projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap” oraz wpływ podjętych działań na rozwój i poprawę dostępu do usług medycznych.

Projekt jest jedynym z przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie mających na celu wsparcie cyfryzacji sektora ochrony zdrowia, w którym bierze udział 15 partnerów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jego głównym celem jest podniesienie jakości i poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia.

Dla osiągnięcia celu projektu zmodernizowano i uzupełniono infrastrukturę teleinformatyczną w szpitalach oraz stworzono REGIONALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH (RREDM). Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej przechowywanej w repozytorium umożliwia wykorzystanie także innego rozwiązania powstałego w ramach projektu, czyli MULTIDYSCYPLINARNYCH E-KONSYLIÓW LEKARSKICH.

Ponadto, uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in.: z zagadnieniami dotyczącymi:

  • założeń projektu „Kujawsko-Pomorskie e-zdrowie 3.0”;
  • wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze medycznym;
  • zagranicznych dobrych praktyk w zakresie wykorzystania technologii blockchain w transformacji cyfrowej sektora medycznego.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie  Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

 

Data publikacji: 16.10.2023
Translate »