Polskie prawo prasowe nie definiuje tego, czym jest blog albo strona internetowa. Nie oznacza to jednak, że działalność publicystyczna w internecie nie podlega prawu prasowemu. Z orzecznictwa sądów wynika, że publikacje internetowe, które ukazują się periodycznie, mają ogólnoinformacyjny charakter oraz towarzyszy im przygotowanie redakcyjne są zaliczone do prasy (jako „dziennik” lub „czasopismo”), a co za tym idzie podlegają rejestracji. Oznacza to, że jeśli prowadzisz bloga lub stronę internetową poświęconą jakiejś tematyce (społecznej, ekonomicznej, oświatowej, kulturalnej, politycznej lub innej), regularnie publikujesz informacje, które wcześniej przygotowujesz redakcyjnie, a także twoja strona ma nazwę, powinieneś zarejestrować stronę w sądzie. W przeciwnym razie grozi ci grzywna w wysokości do 5 000 zł.

 

Pamiętaj, że nie dotyczy to blogów czy stron internetowych związanych z drukowanymi tytułami prasowymi, ani tych zaliczanych ze względu na swoją zawartość do twórczości literackiej.

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować bloga/stronę internetową (jako „dziennik” lub „czasopismo”) należy złożyć wniosek na piśmie w wydziale rejestracji Sądu Okręgowego. Koszt rejestracji wynosi 40 złotych. We wniosku należy podać tytuł, adres redakcji, dane osobowe i kontaktowe redaktora naczelnego oraz wydawcy (siedziba wydawcy może być taka sama jak redakcji), a także określić częstotliwość ukazywania się treści na blogu/stronie. O rejestrację może wystąpić osoba fizyczna lub prawna. Zobacz przykładowy wniosek.

Kiedy zarobki z bloga/strony internetowej podlegają rozliczeniu?

Jeżeli prowadzisz swój blog/stronę internetową i uzyskujesz w związku z tym przychody (np. z reklam, artykułów sponsorowanych) powinieneś rozliczyć się z podatku PIT.

 

Przychody z umowy stanowiącej podstawę do udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, m. in. w celach reklamowych, mogą być rozliczane jako przychody z najmu, dzierżawy albo jako przychody z działalności gospodarczej.

Jak się rozliczyć?

1. Rozliczenie bloga/strony internetowej w ramach działalności gospodarczej

 

Jeśli  w związku z prowadzeniem bloga  założyłeś działalność gospodarczą, obowiązuje Cię obliczanie i odprowadzanie zaliczki na PIT oraz rozliczanie dochodów (lub straty) w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia każdego roku. Możesz wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (PIT-36) lub rozliczać się wedle ujednoliconej stawki 19 proc. (PIT-36L). Jeśli Twoje dochody z prowadzonego bloga/strony internetowej nie przekroczą 200 000 zł rocznie, to będziesz zwolniony z obowiązku rejestracji VAT.

 

Dodatkowo, prowadząc działalność gospodarczą jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne (przez pierwsze dwa lata przysługuje preferencyjna niższa kwota na ZUS) oraz prowadzenia ksiąg podatkowych. Więcej na ten temat znajdziesz w dziale Zakładam firmę.

 

2. Rozliczenie bloga/strony internetowej w ramach dzierżawy/najmu

 

Przychody z reklam możesz również rozliczać poprzez podpisanie umowy najmu czy dzierżawy powierzchni reklamowych. Wykładnia sądów zakłada, że „wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej”.

 

Tutaj podatek możesz rozliczać na zasadach ogólnych, a także ryczałtem. W przypadku ryczałtu, nie uwzględniasz kosztów uzyskania przychodu, ale korzystasz ze preferencyjnej stawki opodatkowania (8,5%). Pamiętaj, że należy również zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – o wyborze tej metody opodatkowania, a po zakończeniu roku rozliczyć się na formularzu PIT-28 z uzyskanych przychodów z reklam na bloga.

Data publikacji: 12.04.2017
Translate »