W najnowszym zestawieniu miast przyjaznych dla biznesu z regionu Centralnej i Wschodniej Europy (CEE), opracowanym przez Emerging Europe, Bydgoszcz znalazła się w czołówce w takich kategoriach, jak klimat biznesowy (2. miejsce), potencjał gospodarczy (7. miejsce) oraz wsparcie biznesu ze strony władz lokalnych (7. miejsce).

Bydgoszcz od lat zabiega o zapewnienie właściwego klimatu dla rozwoju gospodarki i kreacji przedsiębiorczości, a pozytywny wynik Bydgoszczy w przytaczanym rankingu jest tego dowodem. Można wskazać na kilka głównych czynników wpływających na silną pozycję Bydgoszczy:

 

  • Po pierwsze jest to zdywersyfikowana gospodarka, która zapewnia stabilne filary wzrostu gospodarczego w oparciu o różnorodność branż, m.in.: przetwórstwa tworzyw, narzędziowej, IT, chemicznej, elektromaszynowej, czy spożywczej.
  • Od wielu lat utrzymuje się także wzrost firm z kapitałem zagranicznym, posiadających siedzibę w Bydgoszczy.
  • Bydgoszcz posiada również bogatą ofertę inwestycyjną, w ramach której zapewnia dostępność terenów inwestycyjnych w swoich granicach administracyjnych.
  • Inwestorzy doceniają także potencjał lokalnego kapitału ludzkiego. Dostępność do ponad milionowej populacji w promieniu 50 km od Bydgoszczy, stawia miasto w uprzywilejowanej pozycji pod kątem dostępności kadry pracowniczej.
  • W kontekście tworzenia dobrego klimatu dla prowadzenia biznesu w Bydgoszczy, duże znaczenie ma także konsekwentnie realizowana polityka wspierania gospodarki poprzez dedykowaną jednostkę miejską – Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, która nie ustaje w zabieganiu o pozyskanie kolejnych inwestycji do miasta, a także świadczy kompleksowo usługi w zakresie obsługi inwestorów w systemie „one-stop-shop”, ułatwiając zarazem współpracę na szczeblu biznes-samorząd.
  • Na znaczeniu zyskuje także bardzo atrakcyjna propozycja ”work-life balance” Bydgoszczy, sprawiająca że miasto jest ciekawym miejscem do prowadzenia biznesu i realizacji swoich celów zawodowych, a jednocześnie pozostaje miejscem przyjaznym do życia, z gwarantowanym dostępem do szerokiej oferty kulturalnej, sportowej i wypoczynkowej.

 

O atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy i właściwej strategii miasta, ukierunkowanej na otwartość oraz zapewnienie możliwie najlepszych warunków do inwestowania i rozwoju gospodarczego, świadczą efekty w postaci nowych zapytań inwestycyjnych, a także międzynarodowych wyróżnień dla Bydgoszczy w biznesowych i branżowych rankingach. Za jedno z najważniejszych można uznać 1. miejsce w raporcie Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015”, w którym niezależni eksperci uznali Bydgoszcz za miejsce, gdzie najłatwiej w kraju prowadzi się działalność gospodarczą. Bydgoszcz otrzymała też dwukrotnie nagrodę CEE Shared Services and Outsourcing Award w 2016 r. i 2019 r. dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych. Jako miasto najbardziej przyjazne inwestorom została także nagrodzona w innych prestiżowych plebiscytach branży nieruchomości, jak CIJ Awards Poland czy Eurobuild Awards, zaś wyróżnienie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL podkreśliło dodatkowo istotny wkład Bydgoszczy w procesie dynamicznego rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. W ostatnim czasie Bydgoszcz znalazła się również wśród liderów rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/20, w którym zespół analityczny Financial Times – fDi Intelligence po raz kolejny przyjrzał się bliżej polskim miastom pod względem wskaźników świadczących o atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zdecydował o przyznaniu Bydgoszczy wyróżnienia w kategorii Top 10 Overall – Best for Human Capital and Lifestyle.

 

O badaniu Emerging Europe

 

Emerging Europe to brytyjska organizacja, która bada ekonomiczny oraz społeczny rozwój krajów Europy Wschodniej i Centralnej, a także wspiera region w napływie inwestycji zagranicznych. Badanie “Emerging Europe Business-Friendly City Perception Survey” zostało przeprowadzone w tym roku po raz pierwszy. W analizie uwzględniono otoczenie biznesowe w kluczowych 75 miastach regionu Centralnej i Wschodniej Europy (tj. w stolicach państw oraz miastach powyżej 200 000 mieszkańców). Panel ekspercki, składający się z 25 światowych doradców ds. lokalizacji i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wziął pod uwagę szereg różnorodnych czynników wpływających na ocenę atrakcyjności biznesowej tych miast. Opublikowane w czerwcu 2019 r. wyniki badania wskazują na siedem różnych kategorii – w każdej wyróżniono po 10 najlepszych lokalizacji. W rankingach top 10 we wszystkich kategoriach łącznie znalazło się 31 miast z 16 państw.

 

Najlepsze wyniki osiągnęły Warszawa (1. miejsce w dwóch kategoriach: marka i pula talentów) i Praga (1. miejsce w kategoriach jakość życia oraz infrastruktura i łączność). W ścisłej czołówce znalazły się także m.in. Wilno (1. lokata w kategorii klimat biznesowy) czy Ljubljana (najwyższe miejsce w kategorii jakość życia – ex aequo z Pragą). Główny zwycięzca tegorocznego rankingu zostanie wyłoniony 28 czerwca podczas uroczystości Emerging Europe Leaders’ Meeting and Awards w Londynie.

 

Dodatkowe informacje na temat badania oraz listy top 10 dla każdej z siedmiu kategorii są dostępne na stronie Emerging Europe.

Data publikacji: 25.06.2019
Translate »